Typy marketingového výzkumu


Pozorování –zaměřuje se především na chování člověka. Jedná se o vědeckou metodu, která se opírá o velmi důkladnou přípravu toho, co, kde a jak se bude pozorovat. Provádí se za předem definovaných podmínek. Nejvhodnějším záznamem pozorování je videonahrávka. Pozorování lidí v přirozených podmínkách, kteří ani nevědí, že jsou pozorování, je nejspolehlivější metoda. Na základě toho lze hovořit o pozorování skrytém a zjevném. Výhodou této metody je to, že nezávisí na schopnosti pozorovaného poskytnout informace. Zaznamenává situaci bezprostředně v takovém časovém úseku, ve kterém trvá. Zjišťuje přítomné chování a je nejblíže realitě. Je také nejméně náročná na subjekt pozorování.
·         Elektronické pozorování – slouží firmám k identifikaci konkrétního uživatele a sledování, které stránky navštěvuje, na které odkazy kliká, apod., dle čehož lze analyzovat uživatelovo chování a personifikovat komunikaci s ním. Typickým příkladem jsou dnes Facebookové stránky se svými ,,lajky“. Dalším příkladem může být Google a jeho Gmail.
test na tabuli
Dotazování –je nejčastěji a nejvíce využívanou metodou, která je založená na výpovědi příjemců komunikovaných sdělení. Při dotazování je nutné zajistit jeho reprezentativnost, standardizaci, správně zvolit techniky a celý proces dotazování. Kvalita výběru dotazovaných se vždy promítne do kvality výsledků dotazování. Nebezpečným jevem je tzv. efekt zákaznické poroty, což znamená, že respondenti mají tendenci reagovat na otázky tazatele ne dle skutečnosti, ale tak, aby odpovědi vyznívaly poctivě.
kontrolní seznam
Experiment –aktivně vstupuje do zkoumaných skutečností, ovlivňuje situaci a zkoumá reakce lidí v přirozené či laboratorní situaci. Pro experiment je nejdůležitějším cílem snaha porozumět příčinám chování. Pro experiment je charakteristické, že podle konkrétního cíle využívá kombinace metod, které byly popsány výše. Někdy zde jsou zastoupeny dotazovací a pozorovací metody vyváženě, někdy převažují spíše metody dotazovací, jindy pozorovací.

Posted in Nezařazené

Skvělý módní doplněk pro pány

Je asi jedno jestli jste muž, a nebo jste žena, protože obě tyto pohlaví mají společnou jednu věc. Ptáte se jakou ? No přeci to, že se navzájem chtějí zalíbit tomu druhému. A jak něčeho takového docílit ? Stačí si prostě vytříbit svůj styl. To samozřejmě nemusí vůbec znít lehce, ale přitom Vám stačí pouze pár stylových prvků, a nebo dokonce jeden, který dokáže kompletně překopat Váš vzhled. Tím jedním stylovým prvkem a módním doplňkem jsou právě sluneční brýle.

slunicko a bryle

Ty se vyrábí a vypadají odlišně v zájmu Vašeho pohlaví. Takové brýle se totiž prodávají jako pánské sluneční brýle, nebo dámské sluneční brýle. Ještě je tedy třetí varianta unisex, jež je vlastně pro obě pohlaví. To je jen na Vás, jaké sluneční brýle chcete. Všechny totiž plní tu stejnou funkci. A to jednoduše to, že v nich budete vypadat lépe. Jak už jsem zmínil jde prostě o módní doplněk, ale nejen ! Takové sluneční brýle totiž navíc chrání právě Vaše oči proti UV záření, které vychází ze slunce a může pro Vás, nebo přesněji pro Vaše oči zdraví nebezpečné. Jediné UV světlo nemusí být Vašemu zdraví nebezpečné. Pojďme se na situaci podívat následovně. Představte si, že někam dojíždíte autem.

lehce zavinitelna autonehoda

V zimě to nemusí být až takový problém. Jednoduše někam jedete a jedete, až přijedete. Co tím myslím ? No přeci, že až tak nesvítí sluníčko a tím pádem máte krásný výhled na vozovku. Když totiž řídíte, asi nechcete, aby jste se vybourali z vozovky. Nebylo by to příjemné jak pro Vaši peněženku, tak pro Vás. Při takových srážkách může totiž lehce dojít k úmrtí. A to je v kostce to, jak i, podle hodně lidí, zbytečné sluneční brýle, můžou zachránit lidský život, nebo nedej bože i životy. Kde se dají takové pánské sluneční brýle sehnat ? Prakticky všude, ale vyplatí se koupit ty kvalitnější. Sluneční brýle pánské koupíte třeba tady.