Mnoho očekávání

Od dotací na sběrné dvory http://www.opzp2014-2020.cz/clanek/dotace-nakladani-s-odpady-2016 si toho u vás v obci slibujete opravdu mnoho, a proto je jasné, že nic nesmíte ponechat náhodě. Nesmí se totiž stát, že byste se o peníze přihlásili pozdě anebo že by na vás už nic nezbylo. Je totiž nanejvýš zřejmé, že jakmile se výzva k podávání žádostí otevře, takže se zájemci vyrojí jako včely z úlu. Takovou skvělou nabídku si přirozeně žádná obec nemůže nechat ujít. Kdo jiný by vám pokryl tak velkou část nákladů jako Evropské fondy? To je příležitost, která se již nebude opakovat.

Musíte být připraveni

A vy toho ve své obci potřebujete ke zdárnému fungování systému nakládání s odpady opravdu mnoho. A zdaleka nejde jen o kontejnery na tříděný odpad, takové nádoby byste si zvládli v nejhorším případě uhradit i z vlastního rozpočtu. Mnohem horší je, že vám chybí v obci kompostárna, stávající sběrný dvůr je kapacitně i technicky nedostačující a bez nové, kvalitní svozové techniky se také neobejdete, musíte si koupit alespoň dva vozy. Ale pokud se vám tak vysoké peníze podaří získat, tak se o vás a o vašem vedení obce bude mluvit ještě hodně, hodně dlouho.

Mnoho očekávání
Ohodnoťte příspěvek