Lepicí pásky s potiskem pro vyznačování nebezpečných míst

Lepicí pásky, to nejsou jen kancelářské role pro lepení papíru, ale je to celé specializované odvětví výroby pro nejrůznější účely a obory lidské činnosti. Jedním z nejvyužívanějších způsobů lepicích pásek s potiskem je vyznačování prostor a nebezpečných zón.

maskovací páska

Snížené podhledy– možná jste se tím již setkali: procházíte objektem a narazíte hlavou na horní hranu sníženého podhledu, stačí přitom jen malá nepozornost a dochází k nepříjemnému úrazu. Zvláště nebezpečné je to v místech, kde je jen sporé osvětlení, a kde jsou všechny stěny a strop bílé a vzájemně se překrývají. Přitom by stačilo pouze vyznačit černožlutým šrafováním hranu podhledu a této situaci by bylo možné efektivně zabránit.

Přechodové linie na podlahách– značení nachází uplatnění i v místech, kdy se mění vlastnosti podlahových povrchů, nebo kde je třeba pomyslně oddělit od sebe skladové prostory, zabezpečení průjezdného nebo pochozího průřezu apod.

Výkopy – výkopové práce bývají spojovány s častými úrazy pádů do prohlubní.
Může vám to připadat až směšné, ale s neoznačenými výkopy se setkáváme dnes a denně, není jich sice mnoho, ale existují. Některé jsou sice označené, ale nepříliš zřetelně a kvalitně. Prozřetelní majitelé stavebních firem využívají fluorescenčních materiálů s potiskem, které jsou viditelné i za šera.

lepící páska

Značení krabic– barevné lepicí pásky se osvědčily i při stěhování. Je známo, že parta stěhováků odnáší veškerý obsah na jedno místo, ale není problém se dohodnout, aby jednotlivé bedny s věcmi umístili již do určité místnosti. Namísto složitého popisování tlustými fixy, které nemusí být výrazné a dostačující, je ideální zvolit smluvené značení barvami. K tomu poslouží lepiví pásky, s nimiž zalepíte krabice a zároveň jejich barva bude jednoznačným vodítkem – červená do kuchyně, modrá do obývacího pokoje, žlutá do sklepa, zelená – dětský pokoj.