Rozvážková činnost – služba pro všechny


Nabídka služeb, kterými se nejvÄ›tší lékárna na Chrudimsku snaží vyhovÄ›t nejrůznÄ›jším potÅ™ebám svých zákazníků, je stále pestÅ™ejší a zajímavÄ›jší. Lékárna má za sebou už Ätvrt století existence a z toho se deset let specializuje na zdravotní pomůcky, které jsou souÄástí lékárny. Novou službou, která je rozšířením stávající nabídky, je pak rozvážková Äinnost. Rozvoz léÄiv Chrudim nabízí dovážení zdravotních potÅ™eb pÅ™edepsaných na poukazy a to zcela zdarma. Dále může tuto službu za mírný poplatek využít ten, kdo si objedná zboží z nabídky e-shopu.

Pohodlný servis

Lékárna „Pod BÅ™eÄÅ¥anem“ je nejen v Chrudimi ale i v celém regionu jednoznaÄnÄ› nejvÄ›tším zdravotním zařízením tohoto druhu. KromÄ› toho je také zařízením, které se snaží o to, aby na jeho služby bylo vždycky spolehnutí. V nových aktivitách lékárny se tak odráží nejen snaha pomáhat obÄanům podle jejich potÅ™eb a vycházet vstříc jejich požadavkům, ale zúroÄují se i dlouholeté zkuÅ¡enosti a praxe v tomto oboru. Proto není divu, že pracovníci lékárny pÅ™icházejí i s další zajímavou službou, kterou je rozvoz léÄiv Chrudim. Je to služba levná, rychlá a pohodlná.