Vaší prioritou musí být přehlednost

Pokud jste byli jmenováni vedením na pozici manažera firmy, spojení slov lidské zdroje pro Vás není nic nového. Vy sami musíte nejlépe vědět, jak důležité je obsadit pracovní pozice ve firmě těmi nejpovolanějšími.

nábor zaměstnanců

  • Máte dokonalý a kvalitní přehled o všech Vašich zaměstnancích?
  • O jejich vzdělání, zálibách, schopnostech, dovednostech a ambicích?
  • Víte o tom, že plánování lidských zdrojů je jedna z těch nejpodstatnějších činností správného manažera?

Chcete-li být na své pozici úspěšní
Vedením firmy Vám byla do rukou vložena nejen absolutní zodpovědnost, ale také naprostá důvěra, kterou byste zklamat neměli. Nakonec nyní se teprve ukáže, jak si poradíte a jak dokážete zúročit své vědomosti a dovednosti.

  • Uvědomujete si, že nejvíce záleží na kvalitě současných i budoucích zaměstnanců?
  • Víte, že Vaše vystupování před nimi je příklad, kterého si podřízení hodně všímají?
  • Víte, že Vaším zájmem o jejich osobu, o jejich předpoklady, o jejich představách o své práci si získáte nejen jejich důvěru, ale také důležité informace pro firemní pracovní potřeby?

Ano, a to je podstatou plánování lidských zdrojů ve firmě. Mít systém a kvalitní software je předpokladem úspěšnosti na Vašem pracovním postu!
Přehlednost zajistí kvalitu práce

lidské zdroje

  • Správný manažer musí mít přehled o volných místech ve firmě, o nahraditelnosti zaměstnanců v době dovolených, o doplňujících školeních na jednotlivých pracovních pozicích.
  • Nesmí nevědět o požadavcích na jednotlivé pracovní pozice a jeho úkolem je zajistit zastupitelnost v případě náhlých změn. Musí myslet dopředu v časových úsecích až několika let.

Plánujete rozvoj lidských zdrojů? Máte onen požadovaný přehled, se kterým v jakoukoliv dobu můžete předstoupit před vedení firmy, bude-li to požadovat? Pokud ano, potom jste lidé na správném místě. Pokud ne, poohlédněte se po šikovné aplikaci, která Váš dosavadní systém zdokonalí!